top of page

Pecyn samplau i artistiaid ac ati. Eisiau gweld sut olwg fyddai ar eich gwaith celf/logo at ati ar wahanol nwyddau? Mae'r pecyn samplau hyn yn rhoi cyfle arbennig i chi arborfi am bris rhesymol iawn. Os ydych chi'n penderfynu cyflwyno archeb arall £100+ o fewn 3 mis byddwn yn ad-dalu pris y pecyn (heb y cludiant). Ar ôl prynu anfonwch eich delwedd ar ffurf PDF neu PNG at stwffcymru@gmail.com neu cysylltwch felly i drafod.

 

Sample pack for artisits etc. Would you like to see how your art work looks on various products? This sample pack offer provides a great opportunity for you to experiment at a very reasonable price. If yhou decide to place another order of £100+ within 3 months, we will refund the sample pack price (without postage). Please send your iamge as a PDF or PNG to stwffcymru@gmail.com after purchasing or get in touch to discuss.25

Pecyn Samplau/Sample Pack

£25.00Price
    bottom of page