Mae’r bosys hyn yn rhai pren o ansawdd ardderchog a bydd modd eu defnyddio am flynyddoedd i ddod. Maen nhw’n cynnwys amrywiaeth o eitemau ac mae’r mwyafrif llethol wedi’u personoli gydag enw (neu lun!) eich plentyn ac enw’ch tref neu bentref. Pethau unigryw iawn wedi eu personoli, gan gynnwys:

Mat bwrdd Siôn Corn

Jig-so nadoligaidd 

Magned fridj ‘Galwch yma Siôn Corn’ 

Carden Nadolig gyda bathodyn 

Addurn coden Nadolig 

Cas pensiliau nadoligaidd

Pethau eraill hefyd:

Pensiliau lliw

Llyfr lliwio 

Sticeri Nadolig

 

Cofiwch roi enw'r plentyn, enw'ch tref neu bentref yn y blwch. Os hoffech lun eich plentyn at y mat bwrdd, anfonwch lun atom ar stwffcymru@gmail.com. Diolch yn fawr

........................................................................................................................................................

Lovely quality wooden Christmas Eve boxes to be used for years to come! They include a lovely range of items personalised with the child's name/picture also you home town/ village. These include:

Santa placemat

Christmas jig-saw

'Call here Santa' fridge magnet

Seasonal pencil case

Christmas tree decoration

Other items:

Coloured pencils

Sketch book

Welsh Christmas stickers

 

Remember to put the child's name and the name of you town/village in the personalisation box here. If you would also like a picture of the child on the placemat, please email us a photo here: stwffcymru@gmail.com. Thank you. 

Bocsys Noswyl Nadolig / Christmas Eve Box

£0.00Price
Opsiynau/Options
    • Grey Facebook Icon

    © Mair Rees 2020